Harjoitus 8.


Prosessinhallintaa ja lokeja

Ensiksi asennetaan sysstat ja laitetaan sen toimintakuntoon.

      

$ sudo apt update -y $ sudo apt install sysstat -y $ sudoedit /etc/default/sysstat (Enabled="true") $ sudo systemctl restart sysstat $ sar

Järjestelmän kuormitusta

Asensin stress-ohjelman ja testasin sen käyttöä ja vaikutuksia. Kyseinen ohjelma kuormitti CPU:ta

        

$ sudo apt install stress -y $ stress --cpu 8 --io 4 --vm 2 --vm-bytes 128M --timeout 10s $ htop

dstat

dstat-komennolla voidaan seurata mm. prosessora, networkkia ja pagingia. Seuraavassa kuvassa näkyy miltä dstatissa näkyy, kun ajetaan stress ohjelma.Kuvasta näkyy, että prosessori ja järjestelmä kuormittuivat stress ohjelman suorituksen aikana.

ss --listening --tcp --numeric; ss --listening --tcp; ss --tcp; ss --listening --udp; ss --listening --udpss-työkalun avulla voidaan tarkastella prosesseja, jotka käyttävät verkkoa. ss-komennolle voidaan syöttää erilaisia argumentteja: "--listening" näyttää portteja kuuntelevia ohjelmia, "--tcp" näyttää tcp-protokollaa käyttäviä prosesseja ja "--numeric" näyttää vain numeerisia arvoja. Ajoin komennot:

ss --listening --tcp --numeric: Porteista ei tietoass --tcp, jossa näkyy lähinnä ssh yhteysSitten vielä ss --listening --udp

grep -i error /var/log/syslog; grep -ir error /var/log/

Tulostin "grep -i error /var/log/syslog" komennolla syslogista error sanan sisältävät tietueet. Tulostukseen tuli yksi errori, joka oli NXDOMAIN errror. Googlailun jälkeen tällä on jotain tekemistä vanhojen conffauksien confliktien kanssa.

"grep -ir error /var/log/" komennolla tulostuikin vähän enemmän tavaraa, nimittäin kaikkien tietueet joissa error sana. Kyseisessä error viestissä käy ilmi ssh yhteyden katkeaminen:Load average näkyy esim 'uptime', 'top', 'htop'. Prosessoriydinten määrä näkyy 'nproc'. Miten load average tulkitaan?

"nproc" komento näytti prosessorien määrän (1) ja "uptime" taas kertoo kuinka kauan järjestelmä on ollut käynnissä, käyttäjien määrän ja load averagen. 0.00 load average tarkoittaa, että järjestelmä on idle tilassa ja siinä ei ole kuormitusta. CPU: n load average on prosessien keskimääräinen lukumäärä, jotka on suoritettu tai odotetaan suoritettujen viimeisen 1, 5 ja 15 minuutin aikana.


Kuormitustiedot

Lopuksi katsoin kuormitustietoja "sar" komennolla. Näkyi pieni piikki stress ohjelman suorituksen aikaan.


Lähteet

Kurssisivu
What is CPU load average?