Harjoitus 6.


Tietokanta wepissä mod_wsgi:n kanssa

Aloitin lataamalla Flaskin ubuntulle komennoilla "sudo apt update -y" ja "sudo apt install -y python3-flask". Sitten latasin apachen "sudo apt update" ja "sudo apt install -y apache2". Sitten testasin toimivuutta localhost sivulla selaimessa.Seuraavaksi korvasin testisivun väliaikasella sisällöllä. Komennolla "echo "tietokanta sovellus"|sudo tee /var/www/html/index.html". Sivulla luki nyt siis "tietokanta sovellus".

Seuraavaksi loin wsgi-käyttäjän "sudo adduser ossiwsgi". Tämän jälkeen lukitsin käyttäjän komennolla "sudo usermod --lock ossiwsgi", jotta sillä ei pääse kirjautumaan. Sitten loin oman käyttäjän ryhmään komennolla "sudo adduser $(whoami) ossiwsgi".

Sitten tein Virtual hostin "sudoedit /etc/apache2/sites-available/ossiwsgi.conf", uuden sivun enabloiminen ja vanhan poistaminen käytöstä "sudo a2ensite ossiwsgi.conf" ja "sudo a2dissite 000-default.conf"

Seuraavaksi latasin WSGI moduulin asentaminen komennoilla "sudo apt install -y libapache2-mod-wsgi-py3" ja "sudo systemctl restart apache2" ja testi "apache2ctl configtest " = Syntax OK. Sitten tein kansion "sudo mkdir /home/ossiwsgi/public_wsgi" ja korjasin luvat "sudo chown ossiwsgi:ossiwsgi /home/ossiwsgi/public_wsgi" ja sallin kaikkien käyttäjien muokata hakemistoa "sudo chmod g=rwxs /home/ossiwsgi/public_wsgi.

Sitten oli vuorossa ossi.wsg tiedoston luonti "nano /home/ossiwsgi/public_wsgi/ossi.wsgi" ja sovelluksen tekeminen "nano /home/ossiwsgi/public_wsgi/ruokalista.py"

ruokalista appi on aikalailla sama, kuin Tero Karvisen Esimerkissä


Lähteet

Kurssisivu
Deploy Production Flask
Flask Automatic Forms