Harjoitus 5.


Hello Flask!

Aloitin lataamalla Flaskin ubuntulle komennoilla "sudo apt update -y" ja "sudo apt install -y python3-flask" Sitten loin hello.py tiedoston komennolla "nano hello.py". Käynnistin sitten sovelluksen komennolla "python3 hello.py" ja avasin selaimen osoitteeseen http://localhost:5000. Selaimessa näkyi "Hello World!" teksti.Tuotanto-Flask

Tein tehtävän Deploy Python Flask to Production ohjeiden mukaan. Ensiksi latasin apachen "sudo apt update" ja "sudo apt install -y apache2". Sitten testasin toimivuutta localhost sivulla selaimessa.

Apache oli asennettu onnistuneesti. Seuraavaksi korvasin testisivun väliaikasella sisällöllä. Komennolla "echo "Production Flask"|sudo tee /var/www/html/index.html". Sivulla luki nyt siis "Production Flask".

Seuraavaksi vuorossa oli käyttäjän luominen komennolla "sudo adduser ossiwsgi". Tämän jälkeen lukitsin käyttäjän komennolla "sudo usermod --lock ossiwsgi", jotta sillä ei pääse kirjautumaan. Seuraavaksi oman käyttäjän lisääminen ryhmään komennolla "sudo adduser $(whoami) ossiwsgi".

Sitten Virtual hostin tekeminen komennolla "sudoedit /etc/apache2/sites-available/ossiwsgi.conf", uuden sivun enabloiminen ja vanhan poistaminen käytöstä "sudo a2ensite ossiwsgi.conf" ja "sudo a2dissite 000-default.conf"

Seuraavana vuorossa oli WSGI moduulin asentaminen komennoilla "sudo apt install -y libapache2-mod-wsgi-py3" ja "sudo systemctl restart apache2" ja testi "apache2ctl configtest " = Syntax OK. Sitten tein kansion "sudo mkdir /home/ossiwsgi/public_wsgi" ja korjasin luvat "sudo chown ossiwsgi:ossiwsgi /home/ossiwsgi/public_wsgi" ja sallin kaikkien käyttäjien muokata hakemistoa "sudo chmod g=rwxs /home/ossiwsgi/public_wsgi.

Sitten olikin enään ossi.wsg tiedoston luonti "nano /home/ossiwsgi/public_wsgi/ossi.wsgi" ja Hello Flaskin lisääminen ilman "app.run" riviä "nano /home/ossiwsgi/public_wsgi/hello.py" Sitten sivun testaus localhostissa ja siellä näkyi teksti "Hello Flask!"


Lähteet

Kurssisivu
Deploy Production Flask
Hello Flask